Pielgrzymka do Matki Bożej w Ostrej Bramie


fot. Ewa Nawrocka-Masłowska

Ryga. Rynek - Kościół św. Piotra i Dom Bractwa Czarnogłowych