Pielgrzymka do Matki Bożej w Ostrej Bramie


fot. Ewa Nawrocka-Masłowska

Wyruszyli¶my o ¶wicie