Pielgrzymka do Matki Bożej w Ostrej Bramie


fot. Ewa Nawrocka-Masłowska

Talin. Górne miasto - Zamek, obecnie Parlament