Pielgrzymka do Matki Bożej w Ostrej Bramie


fot. Ewa Nawrocka-Masłowska

Talin. Zygmunt III Waza, zasłużony dla Bractwa Czarnogłowych