Pielgrzymka do Matki Bożej w Ostrej Bramie


fot. Ewa Nawrocka-Masłowska

Petersburg. Krypta Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego