Pielgrzymka do Matki Bożej w Ostrej Bramie


fot. Ewa Nawrocka-Masłowska

Petersburg. Sobór św. Piotra i Pawła - sarkofagi carów Rosji