Pielgrzymka do Matki Bożej w Ostrej Bramie


fot. Ewa Nawrocka-Masłowska

Ryga. Trzej Bracia (jeden niewidoczny)