Jubileusz


Przyjmowanie legitymacji MP z rk ks. Bp Antoniego