Jubileusz


Medal przyznany Andrzejowi Jarzyńskiemu odbiera syn.