Jubileusz


Lech Skupiński przyjmuje List Gratulacyjny.