Jubileusz


Joanna Walkowiak - pierwsza od prawej - i Melchior Jakubowski odbierają dyplomy uznania.