3 luty 2008
Uroczysta Msza Święta Dziękczynna Koncelebrowana

otwierająca Rok Jubileuszowy


Po czym zgromadzni wierni z uwagą wysłuchali kazania ks. Łukasza Gołębiewskiego - doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w zamian za udzieloną gościnę w każdą niedzielę, pomaga naszym księżom w sprawowaniu liturgii. Homilia, ks. Łukasza jak zwykle była świetnie skonstruowana i przywołała wiele ważnych chwil z życia naszej wspólnoty