Ludzie i ich domy


Dnia 19 czerwiec 1982 rok. Małgosia i Marek jako małżeństwo pielgrzymkowe sakrament małżeństwa przyjmowali w kościele św. Ducha oo. Paulinów w Warszawie