Ludzie i ich domy


Warszawa, czerwiec 1939 roku, zakończenie roku szkolnego pensji, do której uczęszczała Tereska Osińska. Na zdjęciu, druga od lewej strony, stoi nieco niżej w ostatnim górnym rzędzie