Ludzie i ich domy


Józef Słodkowski ze swym synkiem Markiem przyszłym mężem Małgosi Pryzińskiej. Warszawa 1959 rok