Radosne oczy, rozmodlone twarze


Boże Narodzenie w Kenii, 1994 r.