Jezus wśród zasmarkanych chusteczek


5. W drodze od chorego