O "MP"

Archiwum

Wybrane artykuły

Foto-
reportaże

Komorów
na łamach MP

Wieczory
w Wieczerniku

Kontakt

Wybrane artykuły


 2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019 

Wybrane artykuły


Wszystkich, gości naszej witryny informujemy, że tu znajdą naprawdę ciekawe teksty, dotyczące lokalnych dziejów Komorowa wpisanych w historię całego kraju.


 2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014 
 2015   2016   2017   2018   2019 Sztuka pięknego życia

-MP nr 140
z 23 XII 2018r.

- Przeżywać z sensem każdy Boży dzień, jak niepowtarzalny dar. Przeżywać świadomie każdą chwilę. Cieszyć się życiem i dziękować Bogu za wszystkie zdarzenia. Te dobre i te trudne. Dziękować za radości i dziękować za łzy - i one są potrzebne, bo oczyszczają serce - to cała filozofia mojego życia, mówi Elżbieta Powichrowska, odpowiadając na moje pytanie, co w jej życiu jest ważne. (więcej...)


Radosne oczy, rozmodlone twarze
o afrykańskim Bożym Narodzeniu

-MP nr 140
z 23 XII 2018r.

am Święta obchodzi się inaczej, inna jest aura, inny wystrój. Ale jeżeli chodzi o przygotowanie duchowe, to jest takie samo. Każdy czeka na narodzenie Jezusa, przygotowuje się indywidualnie poprzez sakramenty. Kapłan przyjeżdża do poszczególnych filii kościoła, spowiada ludzi. Nie ma rekolekcji. Na Pasterkę, która zaczyna się o godzinie 20.00, wierni idą do kościoła parafialnego, czasami około 20 km. (więcej...)


Kolęda czy pastorałka?

-MP nr 140
z 23 XII 2018r.

Pewnego grudniowego, śnieżnego dnia, po Mszy św. wieczornej pewien parafianin zagadnął organistę: "Czym właściwie różnią się kolędy od pastorałek?" Bardzo dobre pytanie, gdyż często w powszechnym użyciu nazwy te oznaczają to samo i są używane zamiennie. Spróbujmy zatem spojrzeć z lotu ptaka na kolędy i pastorałki.
Na powstanie kolęd wpływ miały przede wszystkim liturgia i życie Kościoła. Ich źródłem jest (...)
(więcej...)


Pragnienie Boga

-MP nr 140
z 23 XII 2018r.

Kiedyś na spotkaniu młodych zorganizowanym przez wspólnotę braci z Taizé usłyszałem taki kanon: "Tylko pragnienie jest światłem, tylko pragnienie jest światłem." Pieśń o zauważonej pustce.
Pragnienie Boga może stać się dla człowieka początkiem wiary, niesamowitej przygody. Tak na dobrą sprawę to samo pragnienie, chęć przekroczenia doczesności może być dla wielu osób początkiem zobaczenia czegoś więcej.
(więcej...)


W zakrystii

-MP nr 140
z 23 XII 2018r.

Każdemu z nas znane jest słowo reanimacja - przywrócenie do życia. Nie zawsze ratownikom udaje się przywrócić pacjentowi życie, bo jest już za późno albo zranienia są tak groźne, że wysiłki lekarzy okazują się daremne. Są jednak, i oby było ich jak najwięcej, takie wypadki, że pacjent wraca do życia i to bardzo aktywnego.
Chciałbym, aby taka reanimacja nastąpiła z naszym "Magazynem Parafialnym".
(więcej...)


Cień Ojca

-MP nr 139
z 1 IV 2018r.

Święty Józef był głową Świętej Rodziny. Bóg powołał go do ochrony Maryi i Dzieciątka. Nie chwalili się przed ludźmi, że oto oni, oni są wybrani, a ich Dziecko będzie Mesjaszem. Robili wszystko, żeby ukryć siebie i Tego, który miał się narodzić. W związku z tym, przed ludźmi, Józef musiał przyjąć na siebie (...)
(więcej...)


Święty Józef - Opiekun Boga

-MP nr 139
z 1 IV 2018r.

"Każdy musi wiedzieć, że po Matce Bożej, św. Józef jest ze wszystkich świętych najukochańszy Bogu. Ma on dzięki temu wielką siłę Pana w sobie i może uzyskać łaski dla swoich wyznawców" - powiedział św. Alfons Liguori.
Święty Józef to patron nieco zapomniany.
(więcej...)

Copyright 2007-2019 © Strona jest własnością Magazynu Parafialnego Parafii NMP w Komorowie.
Projekt: (LKP), Greyworm & Majka. Wszystkie prawa zastrzeżone.