Redakcja

Foto-
reporterzy

O "MP"

Archiwum

Wybrane artykuły

Foto-
reportaże

Komorów
na łamach MP

Wieczory
w Wieczerniku

Kontakt

O Magazynie Parafialnym

  Nasze pismo     Historia MP     Rok Jubileuszowy- otwarcie     Rok Jubileuszowy- zamknięcie  
Magazyn Parafialny Magazyn Parafialny Magazyn Parafialny Magazyn Parafialny
Magazyn Parafialny

Nasze pismo

O Magazynie Parafialnym

Magazyn Parafialny - to bogato ilustrowany periodyk wydawany od grudnia 1997 roku przez Parafię NMP w Komorowie (dekanat Pruszków, Archidiecezja Warszawska).
Założeniem programowym pisma jest szerzenie wartości chrześcijańskich, Słowa Bożego, skupienie społeczności lokalnej wokół Kościoła oraz towarzyszenie członkom wspólnoty w ich życiu codziennym.Magazyn Parafialny ukazuje się od 1997 roku. Powstał z inicjatywy ks. Mariusza Zapolskiego, który wraz z grupą młodych ludzi zaczął redagować pismo. Dzięki gorliwości i zaangażowaniu tej ekipy Magazyn wpisał się na stałe w życie parafii.
Z początku pismo ukazywało się nieregularnie, w luźnych odstępach czasu. W ostatnich latach formuła pisma skrystalizowała się, pojawiły się stałe rubryki i rozpoznawalny układ graficzny. Obecnie ukazuje się 7 - 8 numerów rocznie, a nakład, w zależności od tego, w jakim okresie liturgicznym wypada dany numer, waha się od 450 do 600 egzemplarzy. Uważamy, że jest to duże osiągnięcie, gdyż Magazyn sprzedawany jest tylko w kościele.
Dziś trudno jest zliczyć osoby, które przewinęły się przez zespół redakcyjny. Współpracuje z nami wielu parafian, którzy piszą teksty bądź nadsyłają zdjęcia. Od 2006 roku okładki Magazynu są wykonywane specjalnie dla nas przez plastyków mieszkających w Komorowie. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób było zaangażowanych w tworzenie pisma, gdyż taka różnorodność je ubogaca i jest źródłem nowych pomysłów.

Tematyka podejmowana na stronach pisma wpisuje się w trzy główne nurty:

  • « Pierwszy dotyczy szerzenia wartości chrześcijańskich i Słowa Bożego. Zamieszczane teksty są związane z rokiem liturgicznym bądź podporządkowane określonemu tematowi przewodniemu.

  • « Drugi nurt obejmuje życie parafii i ma na celu skupienie społeczności komorowskiej wokół kościoła. Piszemy o aktualnych wydarzeniach związanych z życiem parafii, publikujemy fotoreportaże z ważnych uroczystości. Docieramy do historii Komorowa.

  • « Wreszcie towarzyszymy naszej społeczności w życiu codziennym. Piszemy o tym, co się dzieje w Komorowie, w szkole i w przedszkolach, o uroczystościach i koncertach, które są organizowane, o wizytach gości kościelnych i świeckich.


Redagowanie pisma jest działalnością społeczną, którą musimy godzić z pracą zawodową. Nie o wszystkim udaje nam się pisać, bywa, że brakuje osób kompetentnych do zajęcia się jakimś tematem lub też zwyczajnie brakuje nam czasu. Mimo wszystko chcemy być przy najważniejszych wydarzeniach z życia parafii i Komorowa. Organizujemy też okolicznościowe wystawy, z zespołu magazynowego wyrosła grupa Wieczory w Wieczerniku, która co jakiś czas przygotowuje misteria słowno-muzyczne wystawiane w kościele.
W tworzenie pisma aktywnie włącza się młodzież ze szkoły w Komorowie. Młodzi mają swój dział, w którym publikują własne teksty. Wielu z nich należy do Młodzieżowego koła Dziennikarskiego, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania. Od kilku lat pod koniec roku organizowana jest w czasie mszy św. uroczysta przysięga młodych dziennikarzy, po której następuje wręczenie legitymacji dziennikarskich. Gorąco wierzymy, że to właśnie ci młodzi ludzie są przyszłością Magazynu i to oni będą tworzyć wspólnotę redagującą pismo za kilka lat.
Ks. Mariusz ZapolskiTwórcą "Magazynu Parafialnego" jest ks. Mariusz Zapolski - wikariusz parafii w latach 1997-2001. To on jesienią 1997 roku na spotkaniu młodzieżowej grupy modlitewnej rzucił hasło utworzenia pisma. Wymyślił tytuł i jego formułę, nadał pismu kształt, który wprawdzie doskonalony, przetrwał do dziś. Ale prawdziwą ostoją i patronem pisma jest proboszcz parafii - ks. kan. Andrzej Perdzyński. Gdy zachodzi potrzeba, służy radą i wzmacnia zespół swym autorytetem.

Księżowska 11-nastka
pierwszy od lewej ks. Perdzyński, drugi kapitan drużyny ks. Mariusz

Ks. Mariusz Zapolski i ks. FranciszekKs. Mariusz ZapolskiGrupa modlitewna, pierwszy zespół "MP"Copyright 2007-2012 © Strona jest własnością Magazynu Parafialnego Parafii NMP w Komorowie.
Projekt / Administracja (LKP), Greyworm & Majka, M. Bąkowski. Wszystkie prawa zastrzeżone.