Redakcja

Foto-
reporterzy

O "MP"

Archiwum

Wybrane artykuły

Foto-
reportaże

Komorów
na łamach MP

Wieczory
w Wieczerniku

Kontakt

Wybrane artykuły


 2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017 
Przejd do spisu treci. MP nr83/08

wito modoci na ldzie Ducha witego

Spotkania w Panu - korespondencja wasna z Australii

nr 5 (83) z 13 IX 2008r. /str. 10-11

Sydney - Papie Benedykt XVI widziany na telebimie
Papie Benedykt XVI widziany na telebimieMyl, e nie jest atwo by modym katolikiem w dzisiejszym wiecie, niezalenie w jakim kraju si mieszka. Wszystko zaley, w jakim rodowisku ludzkim si przebywa. To wanie przyjaciele, rodzina i Koci pomagaj modemu czowiekowi wytrwa w wierze i w tym, aby dawa ywe wiadectwo wiary z dnia na dzie. Wspominam sowa kardynaa George'a Pell'a, wygoszone na tegorocznej Mszy witej z okazji wiatowego Dnia Modziey, ktra odbya si w katedrze St. Marys w Sydney w Niedziel Palmow. Mwi, e w dzisiejszych czasach mody katolik czsto ma uczucie, jakby cigle pyn pod prd i walczy z mocnymi falami, ktre go unosz. Czsto si mczy i brak mu si, ale najwaniejsze eby si nie poddawa, bo Jezus zawsze jest z nami i da nam si na dalsz drog.
Te fragmenty wiadectwa Basi lusarczyk, jednej z gwnych odpowiedzialnych w Sydney za przygotowania modziey polonijnej do wiatowych Dni Modziey 2008, nie s odosobnione. W czasie poprzedzajcym te wspaniae wydarzenia wielu modych ludzi dzielio si przede wszystkim LKIEM, jakim napawa ich fakt, e nie jest atwo wiadczy o wierze w Boga w dzisiejszych czasach.
Musi czu te dowiadczenia obecny Piotr naszych czasw, Papie Benedykt XVI, skoro rozwaajc haso tegorocznego spotkania "Duch wity zstpi na was, otrzymacie Jego moc i staniecie si moimi wiadkami" (Dz 1, 8) podkrela wielokrotnie w swych sowach wygoszonych do modziey, jak wana jest odwaga w dawaniu wiadectwa wierze.


Sydney - odpoczynek na placu przed spotkaniem z Ojcem witym
Odpoczynek na placu przed spotkaniem
z Ojcem witymO przygotowaniach do tych jake wielkich dni pisaam ju na amach Magazynu (patrz: MP Nr 6 (76), Padziernik 2007), teraz wic czas na dzielenie si konkretami. Jak byo?
wiatowe Dni Modziey 2008 (DM 2008) s ju histori, a moe pocztkiem nowej historii Kocioa Katolickiego w Australii. Jak napisano w australijskiej prasie - dni te byy "Tsunami wiary i radoci". Jak nigdy jeszcze, tysice modych ludzi z caego wiata przybywao w poowie lipca na kontynent australijski, by manifestowa swoj wiar, dzieli si swoj relacj z Bogiem i umacnia. Normalnym obrazkiem ogldanym w telewizyjnych newsach byy wwczas umiechnite twarze rozpiewanych, kolorowo ubranych (czsto w narodowe barwy) i rozentuzjazmowanych tumw modych przybywajcych ze 170 pastw caego wiata.
Pierwszym etapem DM 2008 byy dni w diecezjach. Modzi katolicy rozsiani byli po rnych parafiach w rnych stanach Australii. W atmosferze modlitwy i refleksji modzi ludzie suchali sowa Boego i opowiadali, jak staraj si nim y na co dzie z ich lokalnie yjcymi tu rwienikami.
Zdarzay si ciekawe historie, jak na przykad ta, e kilkunasto-osobowa grupa z Angoli wyldowaa na lotnisku w Sydney i pytaa, gdzie mog "zapa" autobus do Adelajdy. Biedacy myleli, e to dzielnica Sydney, gdy tak naprawd to stolica Poudniowej Australii oddalona ponad 1000 km od Sydney. W efekcie, wolontariusze z kilku diecezji urzdzili zbirk pienidzy na bilet samolotowy dla tych Angolaczykw.


Sydney - Zachodzce soce w chwili mierci Jezusa
Zachodzce soce w chwili mierci JezusaByli te tacy, jak przedstawiciele Poudniowej Afryki, ktrzy przyjechali do Australii w krtkim rkawku, a to przecie sierpie jest rodkiem tutejszej zimy, co oznacza temperatur rwn zeru rano i okoo 15-20 stopni w cigu sonecznego dnia. Dla wielu modych trzeba byo organizowa dodatkowe ubrania i koce, gdy zimne noclegi w klasach szkolnych czy salach sportowych okazyway si trudne i przynoszce przezibienia.
Spotkania w diecezjach Australii byy wane, lecz niewtpliwie najwaniejsze byy wydarzenia prowadzone w Duchu witym przez Papiea Benedykta XVI. Modzi wiwatowali (kady w swoim jzyku) na jego powitanie, gdy przypyn w dniu oficjalnej inauguracji 17 lipca do nabrzea w Sydney w Barangaroo oraz suchali jego sw w skupieniu i atmosferze refleksji.
Nie bd pisa o wszystkich, ktrych Papie Benedykt spotka, bo zapewne moglicie, drodzy Czytelnicy Magazynu, dowiedzie si tego z mediw, ale chc zaznaczy dwa z nich. Pierwsze, to spotkania z Aborygenami. To oni s "wacicielami" ziemi Ducha witego, jak nazywa si czasem Australi. Aborygeni byli tymi, ktrych Papie wita, podziwia za ich tradycyjne stroje, muzyk i tace. Myl, e czuli si oni zauwaeni i docenieni przez niego.


Sydney - w modlitewnie oczekujcym tumie w Randwick
W modlitewnie oczekujcym tumie w RandwickDrugie spotkanie, o ktrym chc wspomnie, to odwiedziny chorego w szpitalu. Historia bya prosta. Oto okoo 60-letni australijski policjant umiera na raka, gdy zdradzi swoim bliskim, e jego marzeniem byo zobaczy Papiea. I stao si - Benedykt XVI wygospodarowa czas na to wzruszajce spotkanie i uszczliwi owego czowieka zachwycajc jednoczenie opini publiczn symbolicznym gestem woenia na swoj gow policyjnej czapki.
"Tsunami wiary i radoci"- jak wspomniaam powyej, przechodzio przez Sydney i przynosio duo dobra. Kadego dnia w centrum miasta, tzw.City, odbyway si liczne koncerty muzyczne, wystawy, przedstawienia. Policjanci, ktrzy pilnowali porzdku na jednej z takich imprez - Bondi Beach - stwierdzili, e jak yj nie widzieli jeszcze tak wielkiego tumu szalejcej modziey, ktra po prostu dobrze si bawi nie pijc nawet grama alkoholu.
Ogromnym gbokim wydarzeniem dla mnie osobicie i dla wielu, z ktrymi rozmawiaam, byo dowiadczenie Drogi Krzyowej. Specjalnie dobrani aktorzy wczuli si w role, znakomicie budujc swoj powag atmosfer gbokiej modlitwy i skupienia tumw zgromadzonych w centrum miasta przy 7 wielkich telebimach, bowiem tylko aktorzy przemieszczali si z miejsca na miejsce pomagajc nam w dowiadczeniu dramaturgii wydarze Chrystusa nioscego krzy i umierajcego dla nas z mioci w obecnoci swych uczniw oraz kochajcej Matki. Byy zy wzruszenia w oczach wielu. Absolutnie piknie artystycznie wykorzystano znane obiekty City na poszczeglne stacje. I tak, od St. Marys Cathedral do Opery House, poprzez Art. Museum a dalej Darling Harbour, Chrystus raz jeszcze prowadzony by pomidzy tumem, by za nas odda ycie. Po mistrzowsku wykorzystana bya gra wiate w chwili zachodu soca, w momencie sceny mierci Chrystusa na krzyu. Realistyczna i pena czuoci bya scena oddania zabitego ciaa Jezusa Jego Matce. Towarzyszce profesjonalnej grze aktorw rozwaania biblijne czytane przy kadej stacji, jak i pena gbi i powagi muzyka, dopeniay obrazw, ktre kady pisa we wasnym sercu.


Sydney - pielgrzymi w polskich chustach z wizerunkiem Jana Pawa II
Pielgrzymi w polskich chustach z wizerunkiem Jana Pawa IIWiele byo wydarze szczeglnych i nie do zapomnienia. O wielu wci jeszcze dowiedzie si mona z Internetu, gdzie kontynuuj sw dziaalno katolickie kluby dyskusyjne, jak choby xt3.com, czy te umieszczane s wiadectwa modych (patrz: pulssydney.blogspot.com). Ja chciaabym zaznaczy jeszcze jedno osobiste i wielkie dowiadczenie wice si z moc milczenia. Ot w sobotni wieczr oraz niedzielny poranek 21 lipca, gdy na hipodromie Randwick niemal 500 tysicy modziey modlio si z Papieem, wszyscy zaproszeni zostali w pewnym momencie do chwili milczcej adoracji Jezusa wystawionego w Eucharystycznym Chlebie. I tum zamilk - naturalnie i magicznie, albo raczej po Boemu i moc Ducha witego. Byo w tym krtkim milczeniu tak wiele wiadectwa, e sowa nie s w stanie tego wyrazi. Byo wyznanie wiary i Maryjne TAK dla Jezusa w XXI wieku.
Kolorowe stroje modych, pene symboli krajw, z ktrych przyjechali, naznaczone byy rwnie pamici o pomysodawcy DM - Janie Pawle II. Pikne chusty z napisem PAMITAMY w rnych jzykach nosili na plecach Polacy. Modzie polonijna przeduya te inicjatyw spotka przy katedrze w Sydney o 21.37, by modli si o beatyfikacj Jana Pawa II i podzikowa za dar jego ycia dla Kocioa.


Sydney - po spotkaniu z Papieem w drodze do domu
Po spotkaniu z Papieem w drodze do domuwiatowe Dni Modziey w Sydney 2008 przeszy ju do historii, ale jednoczenie wci j tworz. Najwiksi bowiem sceptycy, koncentrujcy si na tym, ile wydarzenie to bdzie kosztowao, przyznawali, e byo to co wikszego ni przewidywali, wspanialszego ni si spodziewali i zaskakujco pozytywnego dla znakomitej wikszoci mieszkacw australijskiej ziemi.
Mam nadziej, e i Ciebie, drogi czytelniku Magazynu, wydarzenie to skonio do modlitwy za wszystkich, dla ktrych katolicka wiara jest pyniciem pod prd niezrozumienia i odrzucenia w wiecie, ktry potrzebuje Boga bardziej ni kiedykolwiek.


Z serdecznymi pozdrowieniami zza Oceanw
Sr. Grayna Rocawska CSFN

PS. Oh, oczywicie zapomniaam napisa, e Papie Benedykt XVI ogosi miejscem kolejnego DM w 2011 Madryt. Wywoao to oczywicie ogromn rado Hiszpanw, ktrzy nawet na kawakach papieru umieszczali natychmiast napisy "C U in Madrid" (See you in Madrid - Do zobaczenia w Madrycie) i zapraszali gono i radonie do swojego kraju. Chyba bdzie trzeba skorzysta, nieprawda?


--------------------------

s. Grażyna,CSFM Rocławska

Copyright 2007-2012 © Strona jest własnością Magazynu Parafialnego Parafii NMP w Komorowie.
Projekt / Administracja (LKP), Greyworm & Majka, M. Bąkowski. Wszystkie prawa zastrzeżone.